İnsankaynaklarıŞirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimi, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kuruluş ve topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır. Tuğmaner Otomotiv olarak İnsan kaynağımız rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.
Her çalışanımızın şirketimizin ortak değerlerine sahip olmasını bekliyor çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlıyoruz.
Kurumun esas olduğu ilkesi çerçevesinde, çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengeliyoruz.  Tuğmaner Otomotiv olarak çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği her zaman gözetiriz. Başarı ve yüksek performansı değerlendirir,teşvik eder ve takdir ederiz.

Her çalışanımızın işinin yöneticisi olmasını ve de firmayı sahiplenmesini bekleriz.
İhtiyaçların karşılanmasında ise şirket içi insan kaynağımızdan yararlanmayı esas alırız

İnsan kaynakları yönetiminde yenilikleri izliyor, şirket ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek uyguluyoruz. Açık pozisyonlarımız için ilanlarımızın bulunduğu kariyer.net sitesindeki aktif ilanlarımızı görüntüleyebilir, ayrıca iş başvuru formunu doldurarak öz geçmişinizi bize gönderebilirsiniz.

Personelin tazminat hakları iş kanunu ve bağlantılı mevzuatta tanımlanmış olup, kıdem, ihbar gibi hakların uygulanmasında yasal düzenlemeler esas alınır.

Back to top